Ми використовуємо файли cookie на нашому сайті. Ви можете відмовитися від збору певних файлів cookie, вибравши опцію «Налаштування cookies». Політика використання файлів cookie. містить більше інформації про види та цілі обробки файлів cookies

 • Допомога
 • ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ І ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  Останнє оновлення: 01.06.2021

  Ця Політика конфіденційності і захисту персональних даних (надалі – Політика) визначає порядок обробки персональних даних у процесі пропонування, замовлення, придбання та доставки товарів на онлайн-платформі BritishBook, доступ до якої здійснюється через веб-сайт за наступною адресою: https://www.britishbook.ua/, включаючи всі веб-сторінки та субдомени (надалі разом – Сайт).

  Будь ласка, уважно прочитайте цю Політику, щоб зрозуміти, як ми збираємо, обробляємо та зберігаємо персональні дані та які заходи безпеки застосовуємо.

  Поняття з великої літери, що прямо не визначені у цій Політиці, мають значення, що надане їм у Договорі публічної оферти, тому рекомендуємо читати цю Політику разом з Договором публічної оферти

  Ми рекомендуємо Вам зберегти та роздрукувати копію цієї Політики для ведення власних записів.

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

  Продавець – інтернет-магазин Britishbook, розміщений на Сайті за посиланням https://www.britishbook.ua/. Місцезнаходження, контактні дані та режим роботи Продавця зазначені на Сайті в розділі «Контакти»

  Покупець – суб’єкт даних, який досяг віку 18-ти років та переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє та/або отримує Товари з використанням функціоналу Сайту.

  Суб’єкт даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються.

  Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про суб’єкта даних (Покупця), який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.

  Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, що здійснюються повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та пов'язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про суб’єкта даних (Покупця).

  Володілець – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки. Володільцем персональних даних, що зібрані на та з допомогою Сайту, є Продавець.

  Розпорядник - фізична або юридична особа, якій Володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені Володільця. Розпорядниками персональних даних, що зібрані на та з допомогою Сайту, є Постачальники послуг.

  Постачальник послуг - фізична або юридична особа, яку залучає Продавець з метою отримання послуг, що забезпечують належне функціонування Сайту (зокрема, послуг з надання серверу, фінансових, логістичних, технічних та інших видів послуг).

  Згода – добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди.

  Законний інтерес - правомірна підстава для обробки персональних даних осіб, що випливає з необхідності забезпечення ефективної підприємницької діяльності Продавця, яку він здійснює у рамках та відповідно до вимог законів України, та отримання Продавцем правомірної вигоди.

  Акаунт – персональний обліковий запис суб’єкта даних на Сайті.

  2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  2.1. Продавець є Володільцем персональних даних відповідно до умов цієї Політики.

  2.2. Використовуючи Сайт будь-яким способом та/або здійснюючи Замовлення, Покупець погоджується із умовами цієї Політики. У випадку незгоди із положеннями цієї Політики, Покупець зобов’язується негайно припинити оформлення Замовлення та будь-яке використання Сайту.

  2.3. Реєструючись на Сайті або заповнюючи контактну форму на Сайті, Покупець надає згоду на обробку своїх персональних даних, роблячи відповідну позначку і відведеному для цього місці.

  2.4. Згода на обробку персональних даних може надаватися шляхом вчинення конклюдентних дій на Сайті, якими є, зокрема, продовження використання Сайту, надання зворотного зв’язку, контактування із Продавцем через шляхи комунікації, доступні на Сайті, після того, як Покупець повинен був ознайомитись із цією Політикою.

  2.5. Покупець підтверджує, що має достатній рівень дієздатності для погодження з умовами цієї Політики та надання згоди на обробку своїх персональних даних на умовах, що викладені у цій Політиці. Якщо Покупець не має достатнього обсягу дієздатності, Покупець зобов’язується негайно припинити оформлення Замовлення та будь-яке використання Сайту.

  2.6. Продавець не обробляє персональні дані Суб’єктів даних, які не досягли 16 років. Якщо Продавцеві стало відомо про збір та обробку персональних даних Суб’єкта даних, який не досягнув 16 років, Продавець негайно припиняє обробку і видаляє такі дані.

  2.7. Продавець не несе відповідальності за порушення особами без достатнього обсягу дієздатності положень цієї Політики.

  2.8. Продавець має право без попереднього повідомлення вносити зміни до цієї Політики. Відповідні зміни вступають у силу з моменту їх публікації на Сайті.

  2.9. Продавець наполегливо рекомендує Покупцям ознайомлюватися з умовами Політики при кожному відвідуванні Сайту або оформленні Замовлення. Використовуючи Сайт будь-яким способом або оформлюючи Замовлення, Покупець погоджується дотримуватись умов цієї Політики, а також останніх змін до неї.

  3. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА ЗБИРАЄТЬСЯ

  Продавець збирає наступну інформацію на Сайті та за допомогою нього:

  3.1. Інформація, яку Покупець надає під час реєстрації Акаунту на сайті:

  • прізвище та ім’я;
  • адреса електронної пошти.

  3.2. Інформація, яку Покупець надає під час оформлення Замовлення на Сайті:

  • прізвище та ім’я особи, що отримуватиме Замовлення;
  • номер телефону особи, що отримуватиме Замовлення;
  • деталі Замовлення: Товар, його параметри, кількість, номер Замовлення;
  • номер карти згідно з умовами Програми лояльності;
  • адреса для доставки Замовлення.

  3.3. Інформація, яку Покупець може факультативно надавати Продавцеві за власним бажанням:

  • по-батькові;
  • псевдонім для відображення на Сайті;
  • стать;
  • дата народження.

  3.4. Інформація, яку Покупець надає при зверненні до Продавця через доступні засоби комунікації:

  • номер телефону;
  • інша персональна інформація на розсуд Покупця, яка може бути надана у повідомленні.

  3.5. Інформація, яку надає Покупець, якщо він бажає отримувати інформаційні повідомлення від Продавця:

  • адреса електронної пошти.

  3.6. Інформація, яку Покупець надає для здійснення обміну (заміни) чи повернення Товару відповідно до умов Договору публічної оферти:

  • платіжні реквізити (номер банківської карти, ім’я власника карти);
  • дані для відправки: ім’я та прізвище, номер телефону, дані логістичної компанії (номер відділення).

  3.7. При оплаті Товару безготівковим способом, платіжний сервіс, доступ до якого надається через Сайт, може вимагати надання додаткової інформації, яка необхідна для опрацювання та проведення платежу (зокрема, але не обмежуючись, номер банківської картки, строк дії банківської картки, CVV2 код, ім’я власника банківської картки тощо). Продавець не має доступу до таких персональних даних, не збирає та не обробляє їх. Покупець самостійно несе відповідальність за ознайомлення із правилами збору та обробки персональних даних обраного ним платіжного сервісу. Будь-який запит стосовно цих персональних даних направляється обраному Покупцем платіжному сервісу.

  3.8. Продавець використовує файли cookies та аналогічні технології для відстеження функціонування Сайту та активності Покупців при його відвідуванні. Файли cookies – це невеликі текстові файли, які надсилаються у веб-переглядач (інтернет-браузер) із Сайту та зберігаються на пристрої Покупця. Покупець може налаштувати свій веб-переглядач та відмовитися від всіх файлів cookies або вказати, коли файли cookies можуть надсилатися. Більше про використання файлів cookies Ви можете дізнатися у Політиці використання файлів кукі

  4. ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

  4.1. Інформація про Покупця, яка збирається відповідно до положень розділу 3 цієї Політики, може бути використана для таких цілей:

  • ім’я, прізвище та по-батькові, адресу електронної пошти, номер телефону, деталі Замовлення (товар, його параметри, кількість, номер Замовлення), номер карти згідно з умовами Програми лояльності, дані логістичної компанії для доставки Замовлення (місто та номер відділення/адреса) – для оформлення та опрацювання Замовлення, доставки Товарів.
  • адресу електронної пошти, псевдонім для відображення на Сайті, стать, дату народження – для ідентифікації Покупця на Сайті, контролю загальної та індивідуальної активності Покупців та забезпечення найкращої взаємодії Покупця із Сайтом, для аналізу та покращення роботи Сайту.
  • файли кукі - згідно з Політикою використання кукі файлів
  • ім’я та прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону, інші персональні дані, що надані Покупцем на свій розсуд при контактуванні з Продавцем – для комунікації між Продавцем та Покупцем у випадку надсилання Покупцем повідомлення засобами комунікації, доступними на Сайті, надання клієнтської підтримки Покупцеві.
  • адресу електронної пошти – з метою захисту Законного інтересу Продавця для надсилання Покупцеві інформаційних повідомлень про товари, акції, маркетингові заходи. Покупець має право відмовитись від отримання інформаційних повідомлень у будь-який час, перейшовши за посиланням наприкінці електронного листа або скориставшись функціональними можливостями свого Акаунту .
  • платіжні реквізити, дані для відправки: ім’я та прізвище, номер телефону, дані логістичної компанії (місто та номер відділення/адреса) – для повернення/обміну (заміни) Товару та здійснення відповідних взаєморозрахунків відповідно до умов Договору публічної оферти.

  5. ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

  5.1. Продавець зберігає інформацію, зазначену у розділі 3 Політики, до моменту видалення Покупцем свого Акаунту, крім випадків, що визначені у пункті 5.2 цієї Політики.

  5.2. Продавець може зберігати інформацію, яка необхідна йому для цілей податкової та бухгалтерської звітності, після видалення певним Покупцем свого Акаунту протягом строку, необхідного для виконання Продавцем його обов’язків податкових та бухгалтерських зобов’язань, передбачених законодавством.

  6. ПЕРЕДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

  6.1. Продавець залучає третіх осіб - Постачальників послуг - (зокрема, фінансових, логістичних, технічних партнерів) для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем та з метою контролю, аналізу та покращення роботи Сайту, ведення статистики на умовах, що відповідають цій Політиці та іншим вимогам законодавства.

  6.2. Продавець співпрацює з наступними Постачальниками послуг:

  • Google LLC - з метою застосування маркетингових, статистичних інструментів, у тому числі за допомогою cookies.
  • Facebook, Inc. - з метою застосування маркетологічних, статистичних інструментів, у тому числі за допомогою cookies.
  • Payment Service Provider Platon (ТОВ «Платежі онлайн») - з метою опрацювання платежів, здійснених на Сайті. Співпраця здійснюється на основі договору між Продавцем та Постачальником послуг.
  • .Push World - з метою маркетологічних, статистичних інструментів, у тому числі за допомогою cookies.

  6.3. Постачальникам послуг може надаватися доступ до персональних даних Покупців виключно в обсязі та на строк, що необхідні для виконання їхніх завдань. Постачальники послуг зобов’язані не розкривати і не використовувати персональні дані Покупців для будь-яких інших цілей.

  6.4. Продавець не несе відповідальності за дії Постачальників послуг, що не пов’язані з виконанням домовленостей між Продавцем та такими Постачальниками послуг. Ми рекомендуємо ознайомитися з політиками конфіденційності Постачальників послуг перш ніж розпочати використовувати Сайт.

  6.5. Поширення персональних даних без згоди Покупця допускається у випадках, визначених чинним законодавством України, і виключно в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані, рішенням суду.

  6.6. Продавець залишає за собою право передавати знеособлені дані третім особам.

  7. РЕКЛАМА І АНАЛІТИКА

  7.1. Продавець з метою захисту свого Законного інтересу має право залучати третіх сторін для надання послуг з підтримки Сайту. Такі треті сторони можуть використовувати різні ідентифікатори для збору інформації, в тому числі, унікальні ідентифікатори пристроїв, програмного забезпечення, інформацію про використання, в тому числі інформацію, викладену в пунктах 3.1-3.5 цієї Політики. Ця інформація може бути використана Продавцем та іншими сторонами, понад цілі, вказані у розділі 4 Політики, для надсилання інформаційних листів, визначення популярності певного Товару, забезпечення контекстної та іншої реклами, і для кращого розуміння поведінки Покупця на Сайті.

  7.2. Покупець може відмовитись від отримання інформаційних повідомлень від Продавця у будь-який час, перейшовши за посиланням наприкінці електронного листа або скориставшись функціональними можливостями свого Акаунту.

  8. ПРАВА ПОКУПЦЯ

  8.1. Особисті немайнові права на персональні дані Покупця, що збираються Продавцем, є невід'ємними і непорушними. Покупець має всі права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних» та іншими законодавчими актами, зокрема:

  • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
  • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;
  • на доступ до своїх персональних даних;
  • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
  • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
  • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
  • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
  • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
  • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
  • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
  • відкликати згоду на обробку персональних даних;
  • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
  • на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

  8.2. Покупець має право пред’явити вмотивовану вимогу щодо заборони обробки своїх персональних даних (їх частини) та (або) зміни їх складу/змісту. Така вимога розглядається Продавцем впродовж 10 робочих днів з моменту отримання. Вимога щодо заборони обробки персональних даних повинна містити прізвище, власне ім’я та по батькові особи, його місце проживання, засоби зв’язку (номер телефону та електронну пошту), конкретні персональні дані та законні підстави для заборони їх подальшої обробки Продавцем. Покупець, посилаючись на недостовірність своїх персональних даних, зобов’язаний на підтвердження цієї обставини надати видані на його ім'я документи, які містять достовірні відомості про Покупця.

  8.3. Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані Покупця обробляються незаконно, Продавець припиняє обробку відповідних персональних даних (їх частини) та інформує про це Покупця.

  8.4. У разі якщо вимога не підлягає задоволенню або зміст вимоги не відповідає положенням пункту 8.2 Політики, Покупцю надається вмотивована відповідь стосовно відсутності підстав для її задоволення.

  8.5. Покупець має право відкликати згоду на обробку персональних даних без зазначення мотивів, у разі якщо єдиною підставою для обробки є згода суб’єкта персональних даних. З моменту відкликання згоди Продавець зобов’язаний припинити обробку персональних даних. Вимога відкликати згоду на обробку персональних даних повинна містити прізвище, власне ім’я та по батькові особи, її місце проживання, засоби зв’язку (номер телефону та електронну пошту), конкретні персональні дані щодо яких відкликається згода на обробку.

  8.6. Вимоги Покупця надсилаються шляхом направлення відповідного повідомлення за допомогою форми, що розміщена на Сайті у розділі «Контакти»

  9. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ

  9.1. Продавець забезпечує впровадження розумних організаційних та технічних заходів з метою захисту персональних даних Покупця від випадкових втрат або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

  9.2. Продавець не несе жодної відповідальності за випадкову втрату чи знищення персональних даних, що пов’язані з вразливістю програмного забезпечення чи телекомунікаційних каналів, які використовує Покупець.

  9.3. Продавець надає доступ до персональних даних лише окремим категоріям працівників, виконання трудових обов’язків яких неможливе без такого доступу. Кожен із працівників Продавця користується доступом лише до тих персональних даних, що необхідні йому для виконання його трудових обов’язків.

  9.4. Видалення та знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що унеможливлює поновлення таких персональних даних.

  10. ЗВ’ЯЗОК З ПРОДАВЦЕМ

  10.1. Покупець має право звернутися з питаннями щодо цієї Політики або клопотаннями про надання додаткової інформації щодо порядку обробки персональних даних у будь-який час, надіславши відповідне повідомлення за допомогою форми, що розміщена на Сайті у розділі «Контакти»

  10.2. Покупець має право подати клопотання оновити, виправити або видалити інформацію про себе, що була надана ним під час оформлення Замовлення та/або була отримана Продавцем в інший спосіб, надіславши відповідне повідомлення за допомогою форми, що розміщена на Сайті у розділі «Контакти»